Çoklu Proje Yönetme Metedolojisi

Sertifika Programı

EĞİTİM ÖZELLİKLERİ

ÖN KAYIT

EĞİTİM DETAY

AMAÇ
 
Bu seminer ile genel kabul görmüş ve yaygın olarak kullanılan bir Program Yönetimi metodolojisinin paylaşılması amaçlanmaktadır. Eğitim sonunda program yönetiminin proje yönetimiyle ilişkisi, program yönetimi organizasyonunun, hayat döngüsünün, süreçlerinin ve nasıl uygulanması gerektiğinin ana hatlarıyla anlaşılmış olması hedeflenmektedir.

 EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR
 
Bilir: Program yönetimi metodolojisinin hayat döngüsü ve süreçleriyle nasıl uygulanması gerektiğini ana hatlarıyla bilir. Anlar: Program yönetiminin proje yönetimi ile ilişkisini anlar. Programlar için yönetişimin, strateji uyumunun, fayda ve paydaş yönetiminin önemini anlar. Program yönetim ofisinin rolü ve önemini anlar. Yapar: Programlarda rol alabilir, ilave eğitim ve pratikle program yönetimi yapar. Program yönetim ofislerinde görev alabilir.


expensive watches for men folsom shop free watch uk replica watches men and man rolex daytona rainbow replica price fake watches cartier pasha watch band replacement patek ref 3919 swiss replica watches